Annica Börjesson invald i NOMAs styrelse

2018-06-25

Annica Börjesson, advokat och delägare på MAQS, har valts att representera Sveriges Sjörättsförening i NOMAs (Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association) styrelse tillsammans med justitierådet Svante O. Johansson.

Annica Börjesson är en erfaren tvistlösare inom bland annat sjö- och transporträtt.

”Att våra jurister är med och utvecklar formerna för tvistlöstning är vi självklart mycket stolta över. Vi gratulerar Annica och MAQS till den fina utnämningen”, säger Katrin Trodesson, managing partner, MAQS Advokatbyrå Göteborg.

NOMA inrättades den 28 november 2017 på initiativ av de danska, finska, norska och svenska sjörättsföreningarna. Tvister inom sjöfart och offshore har traditionellt lösts genom skiljeförfarande globalt. I Norden har ad hoc-förfarande varit dominerande, särskilt i Norge och Danmark, medan Sverige och Finland oftare har löst tvister genom institutionella förfaranden. I detta sammanhang har NOMA utarbetat regler och ”best practice” för offshore- och sjöfartstvister, för att främja transparenta och kostnadseffektiva skiljeförfaranden som ett nordiskt alternativ.

Utöver Annica Börjesson och Svante O. Johansson består styrelsen även av representanter från Danmark, Finland och Norge.

Kontakta