Anrika Höganäs Verkstad får ny ägare

2019-02-06

NPO Industrier AB förvärvar 95,1 procent av aktierna i Höganäs Verkstads Aktiebolag.

Höganäs Verkstads AB kan härleda sina anor till år 1893, då Höganäs AB etablerade en verkstad för att klara de tekniska utmaningarna i det mångsysslande företaget. Höganäs AB fokuserade så småningom sin verksamhet till produktion av järnpulver och bildade därför Höganäs Verkstads AB i vilket Höganäs AB kvarstod som minoritetsägare. Höganäs Verkstad är i dag en komplett komponenttillverkare och servicepartner till industrin.

NPO Industrier AB är ett nybildat bolag med Niclas Pedersen i ledning. Bolaget har som målsättning att förvärva och förvalta bolag som långsiktigt kan vidareutvecklas i dess ägo, där Höganäs Verkstad är en plattformsinvestering. Höganäs AB kvarstår som minoritetsägare.

MAQS har biträtt NPO Industrier AB i förvärvet genom advokat Filip Bucin.

Kontakta