Balco förvärvar TBO-Haglinds

2018-11-28

MAQS Advokatbyrå har biträtt ägarna av TBO-Haglinds AB i samband med att Balco AB förvärvar bolaget för 120 MSEK, varav 20 MSEK utgör en rörlig tilläggsköpeskilling. Tillträde sker i december 2018.

TBO-Haglinds är en av de etablerade aktörerna på den svenska renoveringsmarknaden för balkongentreprenader. Genom förvärvet stärker Balco sitt produkt- och kunderbjudande till att täcka hela marknadens behov inom renoveringssegmentet.

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2017 uppgick till 989 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.

MAQS team bestod huvudsakligen av Jens André, Victor Sundh och Maja Uppgren.

Kontakta