Christina Rydell Ahlström och Anton Olsson nya delägare

2018-11-30

Christina Rydell Ahlström och Anton Olsson har utsetts till nya delägare på MAQS Advokatbyrå i Göteborg från den 1 januari 2019.

Christina Rydell Ahlström är inriktad på miljörätt och speciell fastighetsrätt och har arbetat på MAQS sedan 2008. Hon är ansvarig för MAQS miljörättsgrupp i Göteborg.

- Vi är glada att kunna knyta Christina till oss som delägare, hon har en unik specialistkompetens som är efterfrågad i både transaktioner och i renodlade miljöärenden. Det innebär att vi förstärker vår kompetens kring mark och miljö och att vi kommer att kunna vidareutveckla det området ytterligare, säger Katrin Troedsson, Managing Partner på MAQS i Göteborg.

Anton Olsson har särskild erfarenhet från fordons- och tillverkningsindustrin och arbetar med att upprätta och förhandla avtal inom exempelvis köp och försäljning av varor och tjänster, tillverkning, utveckling, mjukvarulicenser och samarbeten. Dessutom arbetar Anton med M&A. Anton började på MAQS 2010.

- MAQS Advokatbyrå har en strategisk satsning kring automotive och digital business där en ökad efterfrågan märks, framför allt i Västsverige, berättar Katrin Troedsson. Att rekrytera Anton Olsson till delägarkretsen är ett led i den satsningen och tydliggör ytterligare byråns erbjudande inom dessa områden. Och som alltid är det särskilt roligt att välkomna nya delägare som kommer ur de egna leden och som, liksom Christina och Anton, har skolats i MAQS under sin karriär.

Kontakta