Corona; åtgärder och råd vid ekonomisk kris

2020-03-27

Coronaviruset påverkar vårt samhälle i grunden och det leder till mycket negativa ekonomiska konsekvenser för företag i ett stort antal branscher. Många företag, dess kunder och samarbetspartners hamnar snabbt i ekonomisk kris. Vi vet idag inte hur länge de ekonomiska effekterna av Corona kommer att hålla i sig och den ovissheten gör läget för många företag extra besvärligt.

Om ett företag hamnar i ekonomisk kris behövs snabb, konkret och korrekt information och rådgivning för att få ett bra analys- och beslutsunderlag. På MAQS har vi stor erfarenhet av att hitta kreativa alternativ och lösningar för olika företag och organisationer. Hos oss kan ni få hjälp att agera i tid för att hitta hållbara lösningar i svåra situationer.

Vi ger er råd i olika frågor vid akut ekonomisk kris Vi kan förklara hur regelverken fungerar och i nuläget också vilka statliga krispaket man kan ta del. Men vi kan framförallt visa vilka möjligheter och val ett företag har och lämna konkreta förslag på åtgärder anpassade till den situation och den omgivning ett företag befinner sig i.

Det är viktigt att söka hjälp och agera så tidigt som möjligt, analysera läget, upprätta handlingsplan och ta kontroll över situationen för att skydda företaget, vårda samarbetspartners och kundrelationer. Om företaget trots allt hamnar i en svår obeståndsituation måste man ha kunskap om de regler som gäller för att kunna fatta riktiga beslut för företagets bästa.

Klarar man inte att betala sina skulder kan man behöva göra en betalningsinställelse genom att till exempel ansöka om företagsrekonstruktion. En lyckad företagsrekonstruktion förutsätter att företaget har en sund verksamhet men på grund av yttre omständigheter som Corona nu hamnat i kris. Finns inte förutsättningar för en rekonstruktion kan det bli nödvändigt med konkurs. Också inför en konkurs behöver man vidta åtgärder för att mildra de negativa effekterna.

MAQS har en särskild grupp med medarbetare som regelbundet arbetar med företag som antingen självt hamnat i ekonomisk kris eller har samarbetspartners som gjort det. Vi arbetar även löpande som rekonstruktörer och konkursförvaltare. Ni får stöd och rekommendationer av erfarna jurister med särskild obeståndsrättslig kompetens och som varit med vid tidigare finansiella orostider vilket är en stor tillgång och trygghet i dessa oroliga tider.

Kontakta oss om du behöver rådgivning kring hur ditt företag hanterar en ekonomisk kris på bästa sätt.

Fler nyheter avseende Coronaviruset:
Corona skapar finansiella problem

Kontakta