Covid-19 och entreprenadrätten – guidelines

2020-04-03

Vårt samhälle står inför en av vår tids stora utmaningar. Covid-19 och dess följdeffekter påverkar både liv, hälsa och ekonomi.


I Sverige pågår idag en mängd bygg- och infrastrukturprojekt som rör omfattande värden. Covid-19 påverkar eller riskerar att påverka projekten och dess parter negativt. Regler i avtal som inte tidigare ägnats annat än en flyktig tanke har nu fått en stor betydelse.


Vi får just nu många frågor om hur pandemin och dess följdeffekter regleras i bygg- och anläggningsbranschens avtal. Vi har tagit fram en guide som besvarar de vanligaste frågorna vi får. Klicka på länken nedan!


Regler är en sak. I en tid där mycket ställs på sin spets och där branschen står inför stora utmaningar vill vi även uppmana dess aktörer till att diskutera, informera och konstruktivt verka för nya lösningar bortom avtalens rättigheter och skyldigheter. I såväl kort som långt perspektiv är det till gagn för parterna, branschen och vårt samhälle.


Ta hand om er!

Relaterade filer

Kontakta