DataConnect sålt till börsnoterade Alcadon

2017-01-17

MAQS Advokatbyrå har rådgett de tidigare ägarna vid försäljningen av DataConnect Norden AB till Alcadon Group AB.

DataConnect är en värdeadderande distributör av installationsmaterial för kommunikationsnätverk. Affärsidén är att till företag i Sverige som äger, projekterar, bygger och driver fiber-, bostads- kontors- och datacenternät leverera marknadens mest kompletta kabelsystem för IP-baserade nätverkslösningar.

DataConnect finns i Stockholm, Göteborg och Malmö med specialistsäljare samt lager. Koncernen har 17 anställda och redovisade 2015 en omsättning på 142,3 Mkr samt ett resultat före skatt om 10,8 Mkr.

Köpeskillingen i affären uppgick till 38 Mkr kontant på tillträdesdagen med tillägg av en apportemission av en miljon aktier i Alcadon Group AB som med dagens börskurs betingar ett marknadsvärde om 23 Mkr.

MAQS team bestod huvudsakligen av Jonas Blomquist som ansvarig delägare och biträdande jurist Lovisa Elardt.

Kontakta