Digital Business förstärker ytterligare genom Mikael Satama Granberg!

2019-03-25

MAQS förstärker ytterligare inom affärsområdet Digital Business med rekryteringen av Mikael Satama Granberg. Mikael kommer närmast från en bolagsjuristtjänst på IT-bolaget Evry.


– Mikael har en för oss optimal kombination av erfarenheter inom IT och juridik. Efter flera års arbete på advokatbyrå och för att bredda sin erfarenhet, valde Mikael för fem år sedan att gå vidare till en tjänst som bolagsjurist inom IT-sektorn, där han kombinerat juridiken med IT-kunnande och projektledning i stora projekt. Hans samlade kompetens och långa erfarenhet passar perfekt för fortsatt utveckling av vårt affärsområde Digital Business, säger Katrin Troedsson advokat och Managing Partner MAQS Göteborg.


Digitaliseringen av samhället i stort, och näringslivet i allmänhet, innebär genomgripande förändringar och utvecklingen är utmanande för många företag. Detta kommer tillsammans med löpande ny lagstiftning att fortsätta förändra förutsättningarna för företag och verksamheter även framåt.


– Det här är ett väldigt spännande tillfälle att få vara med och bygga upp ett nytt koncept. I grunden handlar det om att genom digitalisering och branschkunskap modernisera arbetssättet som jurist utifrån kundens behov och hur kundens verksamhet ser ut, säger Mikael Satama Granberg.


MAQS affärsområde Digital Business samlar specialistkompetens inom IT-juridik, digitaliserings-, compliance- och immaterialrättsliga frågor.


– Vi har sett att efterfrågan på våra tjänster inom Digital Business bara ökar och tanken är att Mikael ytterligare ska förstärka vårt kunderbjudande som allt tydligare bygger på och förutsätter verklig kund- och branschförståelse, säger Katrin Troedsson.

Kontakta