Digital Business-gruppen förstärker – rekryterar Siri Mårtensson från Semcon

2018-05-22

I början av 2017 bildade MAQS Advokatbyrå i Göteborg en grupp dedikerad affärsområdet Digital Business. Nu förstärks gruppen ytterligare med senior kompetens.

Den 18 juni ansluter Siri Mårtensson, som senast kommer från en tjänst som bolagsjurist på Semcon, till gruppen.

Digitaliseringen av samhället i stort och näringslivet i allmänhet innebär genomgripande förändringar, och utvecklingen är utmanande för många företag. Ett batteri av ny lagstiftning kommer från EU med syftet att skapa en ”Digital Single Market”, vilket bland annat innebär ett allt större fokus på personuppgifter och integritet i och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Och fler lagar och förändringar är att vänta. Detta är bakgrunden till att MAQS Advokatbyrå i början av 2017 valde att starta en grupp specialiserad på Digital Business.

"Utvecklingen som digitaliseringen innebär kräver ny och specialiserad kompetens hos affärsjurister som arbetar inom området, och efterfrågan på våra tjänster ökar stadigt. En fortsatt satsning på området är en förutsättning för att vi ska kunna möta våra kunder med relevant kunskap och rådgivning", säger Linn Samuelsson, som tillsammans med Karin Hedberg leder gruppen. De är båda advokater med mångårig erfarenhet från både bolag och advokatbyrå.

Vid uppstarten knöts Kenneth Asplund (tidigare chefsjurist på EVRY Sverige AB) och Magnus Dahlén (tidigare ansvarig för Setterwalls Advokatbyrås IP/Techgrupp) till MAQS. Tillsammans samlar de specialistkompetens inom IT/teknik, dataskydd och integritet samt webjuridik och arbetar dessutom integrerat med branschspecialister inom t.ex. Life Science, e-hälsa, fastighet och entreprenad. Nu förstärks gruppen alltså ytterligare. Siri Mårtensson kommer senast från en tjänst som bolagsjurist på Semcon, och arbetade dessförinnan som advokat på Advokatfirman Delphi.

"Siri har stor erfarenhet av att arbeta med de här frågorna både som extern rådgivare och som bolagsjurist i en internationell verksamhet med fokus på digital produktutveckling och innovation. Hennes särskilda kompetens inom Life Science, e-hälsa och regulatoriska frågor gör henne till ett välkommet tillskott till gruppen", säger Karin Hedberg.

Siri Mårtensson själv lyfter fram MAQS tydliga fokus på senior expertkompetens inom området tillsammans med lyhördheten för att kunna utveckla och driva nya affärsmodeller som de främsta anledningarna att hon valt att söka sig till just MAQS.

"Att arbeta dedikerat med det affärsområde som jag brinner för tillsammans med flera experter på området ska bli otroligt givande och roligt", säger Siri Mårtensson.

 

Kontakta