Enersize förvärvar LEAQS

2018-11-08

Enersize genomför ett strategiskt förvärv av LEAQS inför expansion i Europa.

Finländska Enersize Oyj (”Enersize”), som säljer energieffektiviseringslösningar för tryckluftssystem och vars aktie handlas på First North i Stockholm, har fattat ett villkorat beslut om förvärv av den europeiska verksamheten Leaqs i syfte att åstadkomma en omedelbar marknadsetablering i Europa. Leaqs verksamhet innefattar en nyutvecklad mobilbaserad mjukvara för strukturerad läckagereparation och optimering av slutanvändning, samt ett etablerat kund- och distributionsnätverk.

Förvärvet planeras genomföras dels kontant, dels genom riktad nyemission av aktier.

Enersize biträddes av Tuomas Lehtimäki, Smartius law firm, Finland och Filip Bucin, MAQS Advokatbyrå.

Kontakta