Eric Ehrencrona ny delägare

2018-02-22

Eric Ehrencrona har utsetts till ny delägare på MAQS Advokatbyrå i Göteborg från den 1 januari 2018.

Eric Ehrencrona har arbetat på MAQS sedan 2007 och är specialiserad inom kapitalmarknadsrätt och M&A. Eric arbetar löpande med noterade och listade bolag i frågor huvudsakligen kopplade till kapitalanskaffningar och compliance. Inom ramen för M&A har Eric erfarenhet av att företräda såväl köpare som säljare i överlåtelseprocesser – alltifrån enklare generationsskiften till mer komplexa överlåtelser och förvärv innefattande större svenska och internationella koncerner. Eric arbetar dessutom löpande med bolagsrättsliga frågor.

”Vi är mycket glada över att Eric nu ansluter till delägarkretsen och tar ledningen för kapitalmarknadsgruppen som de senaste åren varit ett växande segment för oss. Eric har varit på byrån sedan 2007 och jag är stolt över att vi kan rekrytera delägare ur de egna leden”, säger Katrin Troedsson, managing partner MAQS Göteborg.