Executive Property förvärvar fastigheter i centrala Helsingborg

2017-12-19

MAQS Advokatbyrå har biträtt Executive Property med förvärvet av kontors- och bostadsfastigheter i centrala Helsingborg. Midroc är säljare.

Fastigheten Scala 1 består av ca 5 000 kvm bostäder och är en tredimensionell fastighet som urholkar Scala 3 som består av ca 4 800 kvm kontor och butiker. Hyresgäster i Scala 3 är bl.a. Helsingborgshem och Åklagarmyndigheten. Byggnaden, som ligger mitt emot Helsingborgs tingsrätt, beräknas vara klar i början av 2018. Förvärvet sker i form av bolagsaffärer.

Executive Property tillträder fastigheterna i juni 2018.

Executive Property äger sedan tidigare fastigheten Metropol 1 som består av ca 10 000 kvm hotell och som via ett gemensamt garage förbinds med Scala 1 och 3.

MAQS har biträtt Executive Property genom ansvarig advokat Magnus Bengtsson och advokaterna Pontus Gunnarsson och Jonas Blomquist.

 

Kontakta