Förändringar vid MAQS Stockholmskontor

2018-08-24

MAQS verksamhet vid Stockholmskontoret kommer att genomgå en förändring vid årsskiftet. MAQS kommer dock fortsatt att ha en stark förankring på Stockholmsmarknaden.

Det som nu sker är en följd av en längre tids diskussioner mellan delägarna i Stockholm kring hur kontorets advokatverksamhet ska bedrivas framöver.

MAQS kommer emellertid även fortsättningsvis att ha en stark förankring på Stockholmsmarknaden. Formerna för detta diskuteras för närvarande, men verksamheten kommer att fortgå efter årsskiftet.

– Vårt primära fokus är att medarbetare och klienter inte ska påverkas. Rådgivning och service till våra klienter kommer att hålla samma höga kvalitet som tidigare, säger Katrin Troedsson, Managing Partner.

MAQS är en snabbväxande fullservicebyrå med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med sammanlagt 175 medarbetare varav 50 finns på Stockholmskontoret idag.

Kontakta