Förslag på ytterligare åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige

2020-05-04

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 30 april 2020 ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Förslaget innebär att företag får stöd baserat på förlorad omsättning och syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Regeringen kommer att överlämna förslaget till riksdagen i en extra ändringsbudget och arbetar för att förslaget ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Huvuddragen i förslaget kan beskrivas som följande:

  • företaget får stöd baserat på omsättningstapp;

  • storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen företaget har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020;

  • för att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor; och

  • för att ta del av stödet krävs vidare att företaget haft ett omsättningstapp på minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.


Eftersom det finns inslag av stadsstöd kan förslaget enligt regeringen eventuellt behöva godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdande. Under arbetet med att ta fram ett konkret förslag kommer regeringen föra dialog med EU-kommissionen.

Regeringen kommer även att återkomma med information om närmare utformningen av stödet och om hur företag ansöker om stöd.

Vi följer utvecklingen och uppdaterar löpande. Kontakta oss gärna vid frågor.

Kontakta