Fortinova Fastigheter förvärvar 450 lägenheter i Lilla Edet och Lödöse

2018-05-02

MAQS Advokatbyrå har biträtt Fortinova Fastigheter AB (publ) vid förvärv av 450 lägenheter i Lilla Edet och Lödöse från GEKÅ Fastigheter (Fastigheten Hägern Holding AB).

Fortinova Fastigheter är ett onoterat och expansivt fastighetsbolag, som på kort tid har blivit en betydelsefull aktör längs västkusten. Sedan starten 2011 har bolaget vuxit till att bedriva verksamhet från Uddevalla i norr till Falkenberg i söder. Fortinova Fastigheter äger sedan förvärvet cirka 1 300 hyreslägenheter med ett totalt fastighetsvärde närmare 1,5 miljarder kronor.

Fortinova Fastigheter tillträdde fastigheterna i Lilla Edet och Lödöse den 15 mars 2018.

"Det här är en av de större fastighetsaffärerna i regionen på senare tid. Vi ser goda utvecklingsmöjligheter i Lilla Edet med omnejd och är övertygade om att attraktionskraften kommer att öka betydligt framöver. Vi vill vara med i utvecklingen och arbeta för att trakten ska bli en ännu bättre plats att leva på", säger Anders Johansson, VD Fortinova Fastigheter.

MAQS var legal rådgivare genom Christian Riddarbo, Jessica Svantesson, Jennifer Bake, Amanda Dyberg och Klara Dahlqvist.

KPMG var finansiell och skatterättslig rådgivare genom Henrik Blom, Anders Johansson och Carl Lindberg.

Newsec var kommersiell rådgivare genom Henrik Roderhult och Leif Johansson.

Kontakta