Förvärv av fibernätsbolag och notering av obligation, arrangerad av Pareto Securities

2017-09-13

MAQS Advokatbyrå har varit rådgivare till Fibernät i Mellansverige AB vid förvärv av fibernätsbolag samt vid utgivande och notering av obligationer.

Fibernät i Mellansverige AB, ett av Pareto Securities nybildat bolag, har i en bolagsaffär förvärvat fem fibernät från Stadsnätsbolaget Sverige AB.

Förvärvet avsåg fem fibernät i Eskilstuna, Strängnäs, Salem, Haninge och Södertälje, som förser cirka 10.000 hushåll med internetuppkoppling. Fibernät i Mellansverige AB kommer att hyra ut näten i sin helhet till säljaren, som även fortsättningsvis kommer att driva och underhålla näten. Förvärvet är den första infrastrukturinvesteringen som Pareto Securities arrangerar på den svenska marknaden.

För att finansiera förvärvet har Fibernät i Mellansverige AB genomfört en nyemission samt emitterat icke säkerställda obligationer. Obligationerna är noterade på Nasdaq First North Bond Market.

MAQS har agerat legal rådgivare åt Fibernät i Mellansverige AB i samband med förvärvet, finansieringen och obligationsnoteringen.

MAQS team bestod ansvarige delägaren Sten Gejrot (M&A och Finansiering) med biträde av delägarkollegan Johan Engström (M&A och Kapitalmarknad) samt biträdande juristerna Alexandra Berglin (Finansiering), Sonny Ragnerstam (Fastighet), Oskar Nyqvist (Kapitalmarknad) och Mattias Dacker (Finansiering).

Kontakta