Genova förvärvar hotellfastighet i Stockholm

2018-05-05

MAQS Advokatbyrå har biträtt säljaren vid överlåtelse av ett lägenhetshotell i Stockholm till Genova Property Group.

Fastigheten Veddesta 5:12 i Järfälla är helt nybyggd med 153 yteffektiva lägenheter och en total uthyrbar area om cirka 5 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Hoom Home & Hotell på ett 20-årigt hyresavtal med ett årligt hyresvärde om cirka 11 Mkr.

Det underliggande fastighetsvärdet är cirka 188 Mkr före avdrag för latent skatt.

MAQS team bestod av ansvarig delägare Patric Olofsson och biträdande juristen Beatrice Axelsson.

Kontakta