Hållbarhet som affärsmöjlighet!

2019-08-23

Hållbarhet är inte längre ett val, det är ett måste. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Hållbarhetsfokus 2019” - om svenska företags syn på sitt hållbarhetsarbete genomförd av strategi och kommunikationsbyrån The New Division.

MAQS bjöd in Hanna Dahlborg, nu konsult på Prime Weber Shandwick inom förändringsarbete och hållbarhet, för att prata om den studie hon genomfört vid Göteborgs Universitet och som ligger till grund för rapporten. Syftet med studien var att undersöka hur svenska företag själva ser på sitt hållbarhetsarbete över tid och hur de förutspår att arbetet kommer utvecklas framåt. Från MAQS sida är detta en av många aktiviteter för att skapa intern medvetenhet om frågeställningarna och därigenom förfina vårt erbjudande mot kunder.

Hållbarhet är en självklar del i vår rådgivning och i vår egen verksamhet. Medvetenhet och förståelse för hållbarhetsfrågor utifrån ett företagarperspektiv är en förutsättning för att kunna bidra med kunskap och affärsnytta i vår rådgivning. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här...

Kontakta