Host ger ut och noterar obligationer

2017-01-16

Host Property AB (publ) har den 8 december 2016 givit ut säkerställda obligationer om SEK 300 000 000 med förfall 2019 och en rörlig ränta om 6 procent över STIBOR. Nettolikviden ska användas för att lösa existerande skulder och för renovering av hotellfastigheter. Obligationerna är noterade på Nasdaq First North Bond Market.

Host Property AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning på hotellfastigheter som indirekt ägs Flying Elephant AS. Hotellen opereras av koncernbolaget First Hotels.

Swedbank har agerat finansiell rådgivare och Certified Adviser åt bolaget.

MAQS har agerat legal rådgivare åt bolaget i samband med obligationsfinansieringen och noteringen av obligationerna. MAQS team bestod huvudsakligen av delägarna Sten Gejrot och Philip Heilbrunn samt biträdande juristerna Alexandra Berglin (finansiering) och Sebastian Andersson (kapitalmarknad).

Kontakta