Husägare vinner mot försäkringsbolag

2016-05-26

Dagens  Industri uppmärksammar tvisten där MAQS har biträtt en stor grupp fastighetsägare  mot försäkringsbolag angående rätt till försäkringsersättning för felaktiga fasader.

Klicka här för att läsa hela artikeln

För vidare läsning om målet och dess betydelse för rättspraxis hänvisas till MAQS nyhetsbrev, Enstegstätade putsfasader.

MAQS team bestod av delägaren Susanne Edensvärd samt biträdande juristen Hannes Josephson.

Relaterade filer

Kontakta