IRLAB Therapeutics AB (publ) genomför nyemission riktad till institutionella investerare

2018-05-24

MAQS Advokatbyrå har varit rådgivare till styrelsen i IRLAB i samband med att bolaget genomfört en riktad emission till institutionella investerare i Sverige och USA.

Nyemissionen genomfördes i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande. Genom emissionen tillför IRLAB 138,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens. IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

MAQS team bestod av Dag Fredlund och Eric Ehrencrona.

Kontakta