K2A upptar ett grönt lån från Nordea

2018-07-04

MAQS Advokatbyrå har biträtt K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) vid finansiering av ett grönt företagslån.

K2A har som första bolag i Sverige beviljats ett grönt företagslån med Nordea som långivare. Det gröna lånet har mer förmånliga villkor tack vare K2A:s hållbarhetsarbete som bl.a. innefattar att K2A bygger Svanenmärkta bostäder.

MAQS team bestod av ansvariga delägaren Sten Gejrot och biträdande juristen Mattias Dacker.

Kontakta