Klövern emitterar ett obligationslån om 1 500 mkr

2018-01-26

MAQS Advokatbyrå har biträtt när Klövern AB (publ) framgångsrikt har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 500 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr.

Obligationslånet har en löptid om ungefär tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 350 räntepunkter med slutligt förfall i februari 2021.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål och Klövern kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen.

MAQS team leddes av ansvarig delägare Patrik Essehorn och bestod i övrigt av delägare Charlotte Hybinette och biträdande juristerna Erika Samuelsson och Emir Nuredini.

Kontakta