Klövern ny huvudägare i Tobin Properties

2017-12-06

MAQS Advokatbyrå har biträtt Klövern AB (publ) när Klövern har ingått avtal med Tobin Properties AB (publ) avseende åtagande om att i en riktad nyemission teckna 7 500 000 stamaktier till ett pris om 20 kronor per stamaktie, totalt 150 mkr, samt att garantera en företrädesemission om högst 2 592 383 stamaktier, motsvarande 52 mkr.

Genom den riktade emissionen får Tobin Properties en ny huvudägare, Klövern, vars ägande efter den riktade emissionen kommer att uppgå till cirka 40 procent av antalet aktier och cirka 42 procent av antalet röster i bolaget. I och med att Tobin Properties även har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 8 januari 2018 ska besluta om en företrädesemission, garanterad av Klövern, om högst 2 592 383 stamaktier med en teckningskurs om 20 kronor per stamaktie kommer Klöverns ägande (under antagande att företrädesemissionen blir fulltecknad) att uppgå till cirka 35 procent av antalet aktier och cirka 36 procent av antalet röster i bolaget. För det fall att Klövern fullgör sitt garantiåtagande för hela företrädesemissionen kommer Klöverns ägande att uppgå till cirka 47 procent av antalet aktier och cirka 49 procent av antalet röster i bolaget.

MAQS team bestod av delägaren Patrik Essehorn och biträdande juristerna Michelle Cargioli och Erika Samuelsson.

Kontakta