Klövern upprättar ett MTN-program med en ram uppgående till 10 miljarder kronor

2017-11-21

MAQS har biträtt Klövern AB (publ) i samband med att bolaget upprättat ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, vilket kommer att vara säkerställt med en pool av fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

MTN-programmet är ett steg i Klöverns arbete med att bredda kapitalförsörjningen samt att få tillgång till en större investerarbas genom ett aktivt och långsiktigt engagemang i kapitalmarknaden. Det säkerställda MTN-programmet blir ett komplement till säkerställd bankfinansiering och har utformats för att kunna attrahera investerare i en s.k. investment grade-miljö.

Nordea Bank och Swedbank är arrangörer av MTN-programmet och Nordea Bank, Swedbank och Danske Bank är utsedda som emissionsinstitut.

MAQS har varit juridisk rådgivare till Klövern och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till arrangörerna i samband med upprättandet av MTN-programmet.

MAQS team bestod främst av delägarna Patrik Essehorn och Maria Norrman samt biträdande juristen Erika Samuelsson.

Kontakta