Knutsson Holdings AB har avyttrat sitt innehav i Jarl Securities till CatCap GmbH

2018-06-12

MAQS Advokatbyrå har biträtt Knutsson Holdings vid försäljningen av Jarl Securities till tyska M&A-firman CatCap.

MAQS team bestod huvudsakligen av Jens André och Victor Sundh.

Kontakta