Magnolia Bostad säljer två hotellprojekt till Alecta

2017-12-20

MAQS Advokatbyrå har biträtt Magnolia Bostad vid försäljningen av två hotellprojekt till tjänstepensionsbolaget Alecta. Försäljningarna omfattar totalt cirka 500 rum och fastighetsvärdet vid hotellprojektens färdigställande beräknas uppgå till totalt cirka 700 mkr. Totalentreprenader för projekten har tecknats med Serneke.

Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva hotellprojekten fram till dess att hotellen är färdigställda. Efter färdigställandet kommer hotellen att drivas av hotelloperatören Ligula Hospitality Group AB under varumärket ProfilHotels i Halmstad och under varumärket Motel L i Lund. Hotellet i Halmstad kommer att bli ett landmärke i direkt anslutning till nya resecentrum i centrala Halmstad. Hotellfastigheten i Lund är belägen i Lunds nordöstra delar i den nya stadsdelen Brunnshög med direkt närhet till forskningsanläggningen ESS samt världens starkaste elektronmikroskop MAX IV.

MAQS team bestod av ansvarig delägare Patric Olofsson och biträdande juristerna Sonny Ragnerstam och Beatrice Axelsson.

 

Kontakta