MAQS Advokatbyrå rådgivare åt EG-koncernen vid förvärv av Medius Dynamics AB

2015-02-20

MAQS Advokatbyrå har jämte Dahl Herning Advokataktieselskab biträtt EG Sverige AB vid dess förvärv av detaljhandelsexperten Medius Dynamics AB från Medius AB.

EG är den ledande leverantören av Microsoft Dynamics ERP-lösningar i Europa. Koncernen har cirka 1 600 medarbetare på fler än 20 kontor i Skandinavien. Genom köpet blir den svenska verksamheten än starkare inom affärssystem för detaljhandel. Köpet är det femtonde företagsköpet för EG-koncernen sedan 2009.

MAQS Advokatbyrås team i transaktionen utgjordes av advokaterna Hans Svedberg, Jonas Blomquist och Angelica Friberg.

För mer information vänligen kontakta Jonas Blomquist, tel +46 40 664 26 27 eller jonas.blomquist@se.maqs.com

Kontakta