MAQS rådgivare i fastighetsprojektet Culture Casbah

2017-10-04

MAQS Advokatbyrå har biträtt MKB Fastighets AB (MKB) i samband med att MKB tillsammans med tre privata fastighetsbolag - Heimstaden, Balder och Victoria Park - bildat ett gemensamt fastighetsbolag som blir Rosengårds största bostadsbolag. Projektet går under benämningen Culture Casbah. Transaktionsvärdet uppgick till ca 1,1 miljarder SEK.

MKB har under en längre tid planerat att låta genomföra ett större utvecklingsprojekt i stadsdelen Rosengård benämnt Culture Casbah. Projektet innefattar bland annat omfattande förtätning av befintlig byggnation samt en högre byggnad, det s k Tornet, som landmärke. Inledningsvis överlåter MKB ca 1 660 lägenheter till det gemensamma bolaget. Därutöver förväntas ytterligare cirka 200 nya bostäder och cirka 30 nya lokaler byggas. På sikt önskar man skapa ytterligare 300 bostäder.

MKB har under planeringen konstaterat att det vore en fördel om projektet kunde utvecklas och byggas tillsammans med andra bostadsaktörer. I ett större perspektiv är målet att projektet i sig ska bli startmotorn för en positiv socioekonomisk utveckling för hela stadsdelen med omnejd.

Det gemensamma fastighetsbolaget, Rosengård Fastighets AB, tillträdde fastigheterna den 2 oktober 2017.

MAQS team bestod i huvudsak av ansvarig delägare advokat Bo Ransnäs och av advokaterna Pontus Gunnarsson, Ulf Yxklinten, Cecilia Uddman, Krister Hjelmstedt samt av jur kand Emelie Rexelius.

Kontakta