MAQS Advokatbyrå rådgivare i försäljning av Rörläggaren AB

2014-11-10

MAQS Advokatbyrå var ombud till Tommy Larsson och Tass AB när Rörläggaren AB såldes till Instalco Sverige AB i en av de största försäljningarna i VVS-branschen under senaste åren.

Rörläggaren, som fått stor medial synlighet på senaste tiden genom att även vara tröjsponsor till MFF, omsätter 2014 drygt 250 miljoner kronor med 200 anställda.

Instalco äger sedan tidigare sex dotterbolag med inriktning mot olika installationstjänster för byggsektorn. Totalt beräknas Instalco-gruppen omsätta cirka 900 miljoner kronor under 2014.

Tommy Larsson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll som VD för Rörläggaren AB och även bli delägare i den nya koncernen.

MAQS Advokatbyrås team i transaktionen utgjordes av Hans Svedberg (klientansvarig delägare) tillsammans med Jonas Blomquist, Patrik Gustafsson-Sonne och Jenny Nilsson.

För mer information vänligen kontakta Jonas Blomquist, tel +46 40 664 26 27 eller jonas.blomquist@se.maqs.com

Kontakta