MAQS Advokatbyrå rådgivare vid notering av Hoylu AB (publ) på Nasdaq First North

2017-02-20

MAQS Advokatbyrå har biträtt Hoylu AB (publ) vid notering av bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är den 20 februari 2017.

Hoylu erbjuder helhetslösningar för presentation, kommunikation och interaktivt samarbete. Dessa skapas med hjälp av Hoylus dotterbolag We-Inspires mjukvara i kombination med hård- och mjukvara från diverse underleverantörer. Lösningarna är flexibla och kan i hög grad anpassas efter den enskilda kundens behov.

Remium Nordic har agerat bolagets finansiella rådgivare.

MAQS team bestod av ansvarig delägare Johan Engström samt biträdande juristerna Sebastian Andersson (kapitalmarknad och bolagsrätt), Mark Kristoffersson (bolagsrätt) and Oskar Nyqvist (kapitalmarknad).

Kontakta