MAQS Advokatbyrå stödjer utbildningsprogram för nyanlända entreprenörer

2017-01-10

MAQS Advokatbyrå är partner i ENTRIM.

ENTRIM är ett entreprenörsutbildningsprogram för människor som av humanitära skäl är i Skåne och som vill driva ett företag. Programmet hjälper deltagarna att utveckla sin affärskunskap, sitt nätverkande och sin samarbetsförmåga, allt det som är relevant för deras framtida resa som entreprenörer. Utbildningen är kostnadsfri och ges på Sten K Johnsons Entreprenörcenter vid Ekonomihögskolan i Lund.

MAQS står för programmets utbildning inom juridik och kommer att ge deltagarna en översiktlig kunskap om det svenska rättsystemet, med särskilt tonvikt på avtalsrätt, bolagsrätt och skatterätt.

För mer information vänligen kontakta advokat Filip Bucin eller besök www.entrim.se

 

Kontakta