MAQS biträder Förenade Care AB vid flera förvärv

2019-01-17

Förenade Care AB, med över 3 000 anställda, är ett av Sveriges största privata vårdbolag. Förenade Care AB driver cirka 50 verksamheter som innefattar vårdboenden, hemtjänst, medicinsk vård och social omsorg. Förenade Care AB ingår i Forenede Koncernen som är ett danskt familjeföretag med verksamhet inom såväl facility service som omsorg.

Förenade Care AB har i december 2018 förvärvat Adium Omsorg AB, med cirka 150 anställda och verksamhet inom äldreomsorg, hemtjänst och personlig assistans. Förenade Care AB har i januari 2019 dessutom förvärvat Hela Sveriges Assistans, som med cirka 200 anställda erbjuder personlig assistans.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Förenade Care AB vid förvärven genom Filip Bucin och Anders Boquist.

Kontakta