MAQS biträder Limhamnshus Industri AB

2014-03-05

MAQS har biträtt Limhamnshus Industri AB (”Limhamnshus”) i samband med förvärvet av samtliga aktier i färgproducenten Colorex Sweden AB (”Colorex”).

MAQS har biträtt Limhamnshus Industri AB (”Limhamnshus”) i samband med förvärvet av samtliga aktier i färgproducenten Colorex Sweden AB (”Colorex”).

Sedan tidigare äger Limhamnshus färgproducenten Landora Färg AB.

Under 2013 omsatte Colorex ca 126 mkr. Parterna har valt att inte offentliggöra köpeskillingen.

MAQS team leddes av jur kand Anton Olsson och bestod i övrigt främst av advokat Eric Ehrencrona, jur kand Jennifer Bake och ansvarig delägare Carl Fhager.

Kontakta