MAQS biträder Logistikkbygg 1 AS vid försäljning av fastigheter

2014-02-13

MAQS har biträtt Logistikkbygg 1 AS i samband med att Catena förvärvar två fastigheter till ett sammanlagt fastighetsvärde om 396 Mkr.

Logistikkbygg 1 AS, ett bolag som etablerats och förvaltas av Pareto Project Finance AS, säljer fastigheterna Lagret 1 i Nässjö som omfattar 24 404 kvadratmeter uthyrningsbar logistikyta och Jordbromalm 4:33 i Haninge som omfattar 23 547 kvadratmeter logistikyta.

MAQS team bestod av ansvarig delägare Magdalena Persson och advokat Jessica Svantesson. Catena biträddes av delägarna Jonas Gombrii och Erik Borgblad, Glimstedt Advokatbyrå. Finansiell rådgivare för säljaren har varit Catella Corporate Finance genom Thomas Persson och Christian Uddland.

För mer information, vänligen kontakta Magdalena Persson, MAQS Law Firm, Tel: 0706 00 20 40, e-mail: magdalena.persson@se.maqs.com

Kontakta