MAQS biträder Mat.se i samband med Axfoods offentliga kontanterbjudande

2016-12-15

MAQS Advokatbyrå har biträtt Matse Holding AB (publ) (Mat.se) i samband med att Axfood AB (publ) har lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Mat.se. Axfood erbjuder 17 kronor kontant per aktie i Mat.se. Erbjudandet värderar Mat.se till cirka 554 miljoner kronor, baserat på samtliga utestående aktier i bolaget.

MAQS team bestod i huvudsak av Jens André, Johan Engström, Patrik Essehorn, Pauline Maarup och Erika Samuelsson.

Lenner & Partners Corporate Finance AB var finansiell rådgivare till Mat.se.

Kontakta