MAQS biträder Matse Holding vid riktad nyemission om 100 miljoner kronor

2016-05-18

Matse Holding AB (publ) är en koncern bestående av Matse, Cold Cargo Sweden, Kokaihop Media samt Spisa Nu i Göteborg. Matse Holding verkar för att tillvarata synergierna mellan bolagen med visionen att ”Inspirera och förenkla livet för våra kunder i vardagen”.

Bolaget är noterat på First North och har emitterat aktier i en riktad nyemission (en s.k. private placement) om 100 miljoner kronor. Totalt 13 333 333 nya aktier emitterades i den riktade nyemissionen. Utfallet av emissionen offentliggjordes den 18 maj 2016.

Danske Bank har agerat sole lead manager och bookrunner för den riktade emissionen.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Matse Holding genom advokaterna Jens André, Johan Engström och Charlotte Hybinette.

 

Kontakta