MAQS biträder Minesto AB i samband med att bolaget genomför en företrädesemission av units

2019-12-03

MAQS Advokatbyrå biträder Minesto AB (publ) i samband med att bolaget genomför en företrädesemission av units

Minesto har offentliggjort prospekt för beslutad företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Teckningsperioden för emissionen löper mellan den 4 december till och med den 18 december 2019. Vid full teckning av aktierna i emissionen tillförs bolaget cirka 82 miljoner kronor och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Minesto ytterligare cirka 116 miljoner senast den 30 april 2021 (förutsatt att omräkning av teckningskursen inte sker i enlighet med gällande villkor).

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

MAQS är bolagets legala rådgivare i kapitalanskaffningsprocessen. MAQS team bestod huvudsakligen av Eric Ehrencrona och Hanna Friberg.

Kontakta