MAQS biträder Minesto vid börsnotering

2015-11-09

MAQS Advokatbyrå har biträtt Minesto AB vid kapitalanskaffning om ca 147 000 000 kronor samt notering vid First North.

Det världsledande tidvattenkraftsföretaget Minesto AB tillförs drygt 2 500 nya aktieägare i samband med en kapitalanskaffning som skett genom emission av aktier och teckningsoptioner riktad till allmänheten respektive vissa kvalificerade investerare. Sammanlagd anskaffning uppgår till ca 147 000 000 kronor. Första handelsdag för de noterade aktierna är den 9 november 2015.

MAQS har varit legala rådgivare åt Minesto AB och dess huvudägare under emissions- och listningsprocessen. MAQS projektteam leddes av Eric Ehrencrona och bestod i övrigt av bl.a. Peter Andeby (ansvarig delägare), Lars Odinge (skatt) samt Linda Bengtsson (bolagsrätt).

Kontakta