MAQS biträder Mobile Loyalty vid försäljning av Scandvision till Chimney Group

2013-09-12

Mobile Loyalty plc, som utvecklar och säljer mobila sök- och annonslösningar har via sitt helägda dotterbolag Scandvision Holding AB sålt Scandvision AB till Chimney Group.

”Mobile Loyaltys ledning beslutade i somras, efter ett antal framgångsrika kundavtal att fokusera affären på vår lösning för mobila annonser och påbörjade planeringen med att hitta en bra partner till Scandvision” säger VD Nicklas Gerhardsson.” Vi är mycket glada över att detta arbete nu har resulterat i att vi säljer Scandvision till marknadens främsta och största bolag Chimney Group, som blir en bra och stark ägare med fortsatt fokus på tillväxt.”

MAQS team bestod av Patrik Gustafsson-Sonne och Jonas Blomquist.

Kontakta