MAQS biträder Möllekällan vid försäljning av fastighetsbestånd

2015-06-04

Heimstaden utökar sitt ägande i Malmö genom att avtala om förvärv av Möllekällan Fastighets AB.

MAQS har biträtt säljaren vid försäljningen, innefattande 15 fastigheter på Möllevången och S:t Knuts Torg i Malmö, med en totalyta på 21 300 kvadratmeter, bestående av 314 lägenheter och ett mindre antal lokaler i bottenplan, främst restauranger, caféer och mindre butiker.

”Vi märker av ett ständigt ökat intresse för fastighetstransaktioner och har under de senaste månaderna medverkat i ett flertal större överlåtelser”, säger Patrik Gustafsson-Sonne, partner på MAQS i Malmö, som tillsammans med advokat Angelica Friberg ledde MAQS team i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta Patrik Gustafsson-Sonne, MAQS Advokatbyrå, Tel: +46 40 631 31 02, e-mail: patrik.g.sonne@maqs.com

Kontakta