MAQS biträder Mustad vid försäljning av två centralt belägna kontorsfastigheter i Göteborg

2015-01-21

Fastigheterna ”Nordstaden 13:4” och ”Nordstaden 13:7”, med adresser Norra Hamngatan 4 samt Norra Hamngatan 6/ Smedjegatan 5, har förvärvats av ett konsortium bestående av Grandab Management AB m.fl. investerare.

Säljare är Mustad Fastighetsaktiebolag. Fastigheterna innehåller totalt ca 9 200 kvm kontors- och butikslokaler.

Fastigheterna var då de uppfördes bland de vackraste och mest påkostade i Göteborg. Fastigheterna är belägna i ett av Göteborgs vackraste lägen utmed hamnkanalen i centrala Göteborg. Fastigheterna har varit i familjen Mustads ägo sedan 1918 och 1930.

Köparen har tillträtt fastigheterna per 2014-12-30.

MAQS team bestod av advokaterna Jörgen Estving, Magdalena Persson och Jessica Svantesson.

Kontakta