MAQS biträder när Corem lägger bud på Tribona

2015-09-21

MAQS har biträtt när styrelsen i Corem Property Group AB (publ) har beslutat att lämna ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Tribona AB (publ).

Tribona äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med inriktning på lager och logistik på tillväxtorter i Sverige och Danmark. Fastighetsbeståndet bestod per den 30 juni 2015 av 35 fastigheter, varav 34 i Sverige och en i Danmark, med ett verkligt värde om drygt 5,1 mdkr.

Köpet görs med avsikt att skapa Sveriges största fastighetsbolag inom lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter och ökningen av antalet aktieägare bedöms förbättra förutsättningarna att attrahera nya investerare och hyresgäster, samt bedöms förbättra likviditeten i Corems aktier.

Den nya koncernen får ett fastighetsbestånd om 162 fastigheter till ett värde om cirka 12,5 mdkr. Fastighetsbeståndet kommer att vara väldiversifierat med ett ökat antal hyresgäster fördelat över ett stort antal tillväxtorter i södra och mellersta Sverige.

Erbjudandet värderar Tribona till cirka 2 044 mkr. Köpeskillingen erläggs till 50 procent kontant och till 50 procent genom nyemitterade preferensaktier i Corem.

MAQS team leddes av Patrik Essehorn och bestod i övrigt Maria Norrman och Charlotte Hybinette.

Finansiell rådgivare till Corem var Swedbank Corporate Finance.

Kontakta