MAQS biträder när Östersunds kommun frias i uppmärksammat mål om vattenparasit

2014-02-07

Ingen inom Östersunds kommun begick miljöbrott i samband med att en vattenparasit spreds i dricksvattnet vintern 2010-2011. Det slog Östersund tingsrätt fast i sin dom från 6 februari. Kommunens ombud är MAQS-advokaterna Magdalena Persson och Christina Rydell-Ahlström.

Under vintern 2010-2011 infekterades Östersund kommuns dricksvatten av parasiten cryptosporidium. Parasiten orsakade att många av kommunens invånare drabbades av magsjuka.

Tingsrätten i Östersund friar kommunen helt och säger att det inte finns något tydligt regelverk för vilken sorts säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att undvika parasiter i dricksvattnet. Det inte går inte heller att styrka att någon på kommunen begått något fel som kan anses vara ett brott.

"Domen är principiellt viktig för vattensverige", säger Magdalena Persson, advokat och Östersund kommuns offentliga försvarare. "En annan utgång av målet hade inneburit att varje vattenverk riskerar straffansvar utan att det finns tydliga regler för vilka åtgärder som krävs för att undvika sådant ansvar. Det skulle skapa stor rättsosäkerhet. Förhoppningen är nu att detta mål kan bidra till att skapa fortsatt debatt och kunskapsinhämtning för att möta även de ännu inte kända riskerna för svenska vattentäkter".

Åklagaren påstod att händelsen innebar bl. a. miljöbrott beroende på att kommunen inte gjort vad som kunde krävas för att förebygga smittspridningen och åklagagaren yrkade att Östersunds kommun skulle åläggas företagsbot om 3 miljoner och dessutom förverkande om 3 miljoner. Tingsrätten ogillade åklagarens talan på samtliga punkter.

För mer information, vänligen kontakta Magdalena Persson, MAQS Law Firm, Tel: 0706 00 20 40, e-mail: magdalena.persson@se.maqs.com eller Christina Rydell-Ahlström, Tel: 0768 66 15 36, e-mail: christina.rydell-ahlstrom@se.maqs.com

Kontakta