Rabbalshede Kraft och Ardian investerar i en vindpark med Google som elköpare  

2016-07-01

MAQS Advokatbyrå var Rabbalshede Krafts legala rådgivare i samband med investering och byggnation av vindpark Lyrestad bestående av 22 vindkraftverk. All producerad el köps av Google.

MAQS Advokatbyrå biträdde vindkraftsbolaget Rabbalshede Kraft AB (publ) i samband med en investering i vindpark Lyrestad belägen i kommunerna Töreboda och Mariestad. Vindparken kommer att bestå av 22 vindkraftverk av märket Vestas (V126 3,45 megawatt) med en effekt på 76 megawatt. Årsproduktionen i vindparken beräknas uppgå till 234 gigawattimmar och all produktion kommer att köpas av Google genom ett långsiktigt elhandelsavtal.

Rabbalshede Kraft och det globalt oberoende investmentbolaget Ardian bildar ett gemensamt bolag för att bygga och driva Lyrestad vindkraftpark. Vindkraftprojektet har utvecklats av Rabbalshede Kraft. Ardian kommer att äga 75 procent och Rabbalshede Kraft 25 procent av aktierna.

MAQS team bestod av Mikael Kowal, Wibeke Sorling, Karin Hedberg och Cecilia Rossing.

Kontakta