MAQS biträder Nevs i samband med att Nevs ingår avtal med Tübitak

2015-10-19

MAQS Advokatbyrå har biträtt National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) i samband med att Nevs inlett ett samarbete med Tübitak, Turkiets vetenskapliga och tekniska forskningsråd.

Tübitak har fått i uppdrag att utveckla en ”Turkisk nationell bil” och valt Nevs till sin industriella samarbetspartner i projektet. MAQS har biträtt Nevs i förhandlingarna och slutförandet av det samarbetsavtal parterna ingått kring projektet.

Syftet med samarbetet är att generera viktiga industriella synergier vad gäller utveckling och tillverkning av bilar. Samarbetet ska vidare ge snabb tillgång till Nevs kunskap och erfarenhet kring fordonsutveckling.

MAQS team leddes av Per-Henrik Schönberg och bestod i övrigt av Johan Engdahl, Anton Olsson, Christina Berggren samt Dan Cameras.

 

Kontakta