MAQS biträder Packbridge och Livsmedelsakademien vid lansering av virtuell plattform

2013-10-15

Packbridge lanserar i dag tillsammans med Livsmedelsakademin ett nytt webbaserat verktyg i syfte att skapa en virtuell plattform för idé- och projektskapande inom förpackningsindustrin. MAQS har biträtt med de legala frågorna i projektet samt allt juridiskt material i plattformen. Via plattformen kan individer och företag direkt kontakta MAQS för juridiska konsultationer.

Packbridge, som bildades 2010 i Sverige, är ett snabbt växande internationellt nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer.

Livsmedelsakademin bildades 1994, på näringslivets initiativ. Akademin arbetar i dag på bred front för att utveckla den svenska livsmedelsnäringen, bland annat genom att höja innovationstakten och förädlingsvärdena i industrin.

MAQS team bestod av advokaterna Patrik Gustafsson-Sonne och David Berggren på MAQS kontor i Malmö.

Kontakta