MAQS biträder Trianon vid förvärv av Rosengård Centrum

2016-06-29

MAQS har biträtt Trianon i samband med att bolaget förvärvar Rosengård Centrum från Cornerstone.

I Rosengård samlas stora delar av all kommersiell verksamhet i en stor centrumanläggning, Rosengård Centrum. Rosengård centrum var Malmös första stora centrumanläggning och ritades av Thorsten Roos Arkitektkontor mellan 1968 och 1971. 1300-talsbron Ponte Vecchio i Florens lär ha varit en förebild. De flesta Malmöbor har passerat den i Malmö mycket kända anläggningen.

De två största hyresgästerna är i dag City Gross och Malmö stad. Fastigheten innehåller bl.a. en galleria, lokaler för utbildning, bibliotek och Rosengård sporthall.

Cornerstone säljer Rosengård Centrum genom sin fond Nordic Retail Fund.

- Detta förvärv kompletterar Trianons befintliga bestånd på ett mycket bra sätt. Trianon är ett bolag med mycket stark lokal förankring och vi ser fram emot att utveckla fastigheten vidare, säger Olof Andersson, VD Trianon.

Trianon äger och förvaltar före affären 1 300 lägenheter och 170 lokaler med en yta på totalt 150 000 kvm samt en pågående nyproduktion av 265 lägenheter.

MAQS har biträtt Trianon genom ansvarig partner Krister Hjelmstedt och biträdande jurist Jenny Söberg.

Kontakta