MAQS biträder vid börsnotering

2015-02-06

MAQS Advokatbyrå har biträtt Powercell Sweden AB (publ) och dess ägare vid kapitalanskaffning om ca 108 000 000 kronor samt notering vid First North.

Powercell är Nordens ledande bränslecellsbolag med en unik och patenterad teknologi för att generera elektricitet från bränsleceller på ett effektivt och miljövänligt sätt. Powercell utvecklar och distribuerar avancerade bränslecellssystem för transportindustrin, telekommunikationsindustrin och militär sektor.

Powercell är en spinout från Volvokoncernen. Inför noteringsdagen bestod ägarkretsen av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technology samt belgiska Finindus.

Kapitalanskaffning har skett genom emission av aktier och teckningsoptioner riktad till allmänheten. Sammanlagd anskaffning uppgår till ca 108 000 000 kronor. Första handelsdag för de noterade aktierna är den 19 december.

MAQS projektteam har huvudsakligen utgjorts av ansvarig delägare Peter Andeby samt advokat Eric Ehrencrona.

För mer information, vänligen kontakta Peter Andeby MAQS Advokatbyrå, Tel: +46 31 10 61 30 e-mail: peter.andeby@se.maqs.com

Kontakta