MAQS biträder vid försäljningen av INU-gruppen

2020-09-09

MAQS Advokatbyrå har biträtt säljarna vid försäljningen av majoriteten av aktierna i INU-gruppen till Beijer Alma

INU-gruppen är verksam inom fastighetsautomation och erbjuder energieffektiva lösningar för offentliga och privata kunder i Sverige. Genom systemintegration och samordning fokuserar gruppen på helhetslösningar för inomhusmiljö - främst i kommersiella och specialfastigheter. Bolagsgruppen omsätter cirka 110 Mkr.

Efter försäljningen av aktiemajoriteten kommer de tidigare huvudägarna att vara kvar som minoritetsägare och i sina operativa roller för att utveckla verksamheten vidare.

MAQS team har bestått av Eric Ehrencrona, Henrik Nordling, Marcus Resvik, Hanna Friberg och Emma Bremer.

Kontakta